Trafod Cynigion: Cynhadledd UCMC yn pasio polisi newydd

Thu 14 Mar 2013

Pleidleisiwyd dros saith polisi newydd gan gynrychiolwyr yng Nghynhadledd UCM Cymru heddiw

Dyma’r cynigion a drafodwyd gan gynrychiolwyr o bob rhan o Gymru

 
Raechel Mattey yn galw am “newid gwirioneddol a pharhaol”

Fri 15 Mar 2013

Rhoddodd Dirprwy Lywydd UCMC, Raechel Mattey, gydnabyddiaeth i’r cynnydd a wnaed gan UCMC mewn cynrychioli undebau myfyrwyr addysg bellach wrth iddi agor ail ddiwrnod Cynhadledd UCM Cymru 2013, ond pwysleisiodd fod yno’n dal i fod waith i’w wneud.

 
Araith agoriadol Raechel Mattey yn llawn

Thu 14 Mar 2013

Croeso i ddechrau ail ddiwrnod Cynhadledd UCM Cymru.

 
Cynhadledd UCM Cymru: Gweithdai’r diwrnod cyntaf

Fri 15 Mar 2013

Ar ddiwrnod cyntaf Cynhadledd UCM Cymru, ymgysylltodd y cynrychiolwyr myfyrwyr mewn trafodaethau ynglyn â gwerth addysg, diben mudiad y myfyrwyr, rhyddhau addysg a lles yng Nghymru. Bydd y rhain yn bwydo i mewn i raglen waith Dychmygwch Addysg

 
“Chi sy’n gosod yr agenda ar gyfer UCM Cymru”, meddai Stephanie Lloyd

Fri 15 Mar 2013

Soniodd Llywydd UCM Cymru, Stephanie Lloyd, am ei balchder ym mudiad y myfyrwyr wrth agor Cynhadledd UCM Cymru yng Ngwesty’r Hilton, Casnewydd.

 
 

 

cliciwch i weld hwn yn Saesneg

Newyddion Diweddaraf

Ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ynglyn ag adolygiad addysg a hyfforddiant ôl-orfodol

Tue 14 Jul 2015

Mae myfyrwyr yn mynnu i'r system Gymreig fod yn gynaliadwy, yn sefydlog ac yn gredadwy - a dylid croesawu unrhyw symud at sector fwy cyfundrefol sydd â mwy o gydweithredu ymysg pob math o addysg ôl-16

 
Syniadau, profiadau a heriau: Cynhadledd Partneriaeth i Gymru 2015

Fri 05 Jun 2015

Cynhaliodd Wise Cymru ei ail Gynhadledd Partneriaeth i Gymru flynyddol yng Nghastell-nedd ddydd Mercher 3 Mehefin.

 
Datganiad ar ddyfodol cymuned Gymraeg Neuadd Pantycelyn ym Mhrifysgol Aberystwyth

Mon 01 Jun 2015

Yn sgil datblygiadau diweddar ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae Llywydd UCM Cymru yn galw ar y brifysgol i fuddsoddi mewn llety cyfrwng-Cymraeg cynaliadwy ac ansawdd uchel.

 
 

Most Read