Login

  • SU Directory
  • Trading
  • NUS Extra

News

Ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ynglyn ag adolygiad addysg a hyfforddiant ôl-orfodol

No ratings yet. Log in to rate.

Wrth ymateb i ddatganiad Llywodraeth Cymru ar ei bwriad i adolygu addysg a hyfforddiant ôl-orfodol yng Nghymru, meddai Llywydd UCM Cymru, Beth Button:

“Mae myfyrwyr yn mynnu i'r system Gymreig fod yn gynaliadwy, yn sefydlog ac yn gredadwy - a dylid croesawu unrhyw symud at sector fwy cyfundrefol sydd â mwy o gydweithredu ymysg pob math o addysg ôl-16.

“Serch hynny, mae rhaid i'r llywodraeth sicrhau bod canolbwynt a diben i unrhyw weithred i ail-archwilio'r system sy'n dwyn budd i fyfyrwyr na chaiff ei wneud eisoes.

“Mae myfyrwyr Cymreig wedi buddsoddi'n sylweddol i'r adolygiad parhaus, annibynnol o drefniadau cyllido addysg uwch [Adolygiad Diamond] i sicrhau bod materion myfyrwyr yng nghraidd ei waith.

“Rhaid i'r llywodraeth sicrhau na fydd unrhyw broses adolygu ychwanegol yn ail-wneud na thanseilio'r gwaith cynhwysfawr sydd wedi'i bennu iddo.

“Mae'r adolygiad hwn, gydag Etholiadau pwysig y Cynulliad Cenedlaethol y flwyddyn nesaf, yn rhoi cyfle i Lywodraeth Cymru osod cyfeiriad a diben clir ar gyfer darpariaeth addysg yng Nghymru sydd ag anghenion myfyrwyr yn graidd iddi ac sy'n sicrhau na chaiff myfyrwyr eu hanwybyddu yn yr adolygiadau sy'n mynd rhagddynt.

“Fel arall, mae'r system Gymreig mewn peryg o greu argraff o fod yn gwneud dim mwy na cheisio rheoli argyfwng yn gyson.”

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 
Some features of this site - including article viewing - require javascript enabled.
You must be logged in to view this article - Login now

Share

Latest in campaigns

Response to the Welsh Government’s announcement on post-compulsory education and training review

Students demand sustainability, stability and credibility for the Welsh system - and any move towards a better-organised sector, with deeper collaboration between all forms of post-16 education, should be welcomed.

 
Ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ynglyn ag adolygiad addysg a hyfforddiant ôl-orfodol

Mae myfyrwyr yn mynnu i'r system Gymreig fod yn gynaliadwy, yn sefydlog ac yn gredadwy - a dylid croesawu unrhyw symud at sector fwy cyfundrefol sydd â mwy o gydweithredu ymysg pob math o addysg ôl-16

 
Syniadau, profiadau a heriau: Cynhadledd Partneriaeth i Gymru 2015

Cynhaliodd Wise Cymru ei ail Gynhadledd Partneriaeth i Gymru flynyddol yng Nghastell-nedd ddydd Mercher 3 Mehefin.

 
Ideas, experiences and challenges: Wise Wales Partnership for Wales Conference 2015

Wise Wales held its second annual Partnership for Wales Conference in Neath on Wednesday 3 June.

 
Statement on the future of the Welsh language community of Pantycelyn at Aberystwyth University

In light of recent developments at Aberystwyth University, the President of NUS Wales is calling on the university to invest in sustainable, high quality Welsh-medium student accommodation.

 
Datganiad ar ddyfodol cymuned Gymraeg Neuadd Pantycelyn ym Mhrifysgol Aberystwyth

Yn sgil datblygiadau diweddar ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae Llywydd UCM Cymru yn galw ar y brifysgol i fuddsoddi mewn llety cyfrwng-Cymraeg cynaliadwy ac ansawdd uchel.

 
 

Latest news

Students’ Unions Local – Coming to a town near you!

We are delighted to inform you of our upcoming Students’ Union Local events. These specially designed one-day events have been created to meet the needs of officers and staff in students’ unions.

 
Charity fundraising partner Student Adventures goes into administration

It has come to our attention that recently that a charity fundraising partner used by many Students’ Unions, Student Adventures, has gone into liquidation and is ceasing to trade.

 
University students warned to stay vigilant amidst suspected mobile phone fraud

The National Mobile Phone Crime Unit (NMPCU) has launched an investigation into a suspected mobile phone fraud targeting students at universities across the UK.

 
NUS criticises ‘Know Your Limits’ rape poster campaign

NUS has expressed huge concern today at the ‘Know Your Limits’ recent poster campaign to tackle rape. The poster points out that in a third of reported rapes the victim had been drinking and warns people to monitor their alcohol consumption. It is available for download on the Home Office website and has been sighted in NHS premises.

 
'You Never Know Your Luck' by Fred Jarvis

Former NUS President and General Secretary of NUT, Fred Jarvis, has published his memoirs reflecting on his lifelong campaigning for education. Find out where to buy here

 
NUS Awards 2014

Through expert training, support and knowledge students’ unions and NUS together continue to build a national movement that champions the rights of students – shaping the future of education and changing the communities we live in.

 
 

Most Read

Trending/Most Shared articles

 

Recent Comments