Login

  • SU Directory
  • Trading
  • NUS Extra

News

Undebau Myfyrwyr yn gweithio’n galed i annog myfyrwyr i bleidleisio yn yr Etholiad Cyffredinol

No ratings yet. Log in to rate.

Yn gynharach yn y mis, roedd myfyrwyr yng Ngrwp Llandrillo-Menai yn y Gogledd sy’n pleidleisio am y tro cyntaf eleni yn cael eu hannog i bleidleisio yn yr Etholiad Cyffredinol ar 7 Mai trwy fenter Rock your Vote.

Roedd Undeb Myfyrwyr Grwp Llandrillo-Menai yn un o dim ond pump o undebau myfyrwyr ar draws y Deyrnas Gyfunol a dderbyniodd £10,000 oddi wrth Swyddfa’r Cabinet trwy gystadleuaeth UCM i gynnal digwyddiadau i godi ymwybyddiaeth ynghylch yr Etholiad Cyffredinol.

Trefnodd swyddogion Undeb y Myfyrwyr i gael bandiau’n chwarae’n fyw a bythau lluniau wrth ochr staff etholiadol o’r awdurdod lleol yn siarad am yr etholiad â’r myfyrwyr, a swyddogion Undeb y Myfyrwyr yn helpu myfyrwyr i gofrestru i bleidleisio. Cofrestrodd cannoedd o fyfyrwyr ar draws naw o gampysau’r grwp i bleidleisio.

Cafodd dros 500 o fyfyrwyr yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd y cyfle i gwestiynu saith gwleidydd uchel eu proffil o bleidiau gwahanol yn Y Ddadl Fawr.

Y Ddadl Fawr oedd penllanw ymgyrch Undeb y Myfyrwyr dros y naw mis cyn yr Etholiad Cyffredinol. Catrin Haf Jones o raglen Hacio ar S4C oedd cadeirydd y digwyddiad yn Neuadd Fawr yr Undeb, ac ar y panel roedd Aelod Cynulliad y Democratiaid Rhyddfrydol Aled Roberts, ymgeisydd Ukip yng Nghaerffili Sam Gould, Arweinydd Plaid Werdd Cymru Pippa Bartolotti, Ysgrifennydd Gwladol Cymru yr Wrthblaid Owen Smith, Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig Andrew RT Davies, Cadeirydd Plaid Cymru Dafydd Trystan, ac ymgeisydd TUSC yn Ne Caerdydd a Phenarth Ross Saunders.

Dywedodd Llywydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd Elliot Howells:

‘Mae diddordeb y gwleidyddion uchel eu proffil hyn mewn myfyrwyr yn profi bod myfyrwyr yn cael eu hystyried yn rym pwerus yn yr etholiad. Mae’r syniad nad yw pobl ifanc yn poeni am yr etholiad yn anghywir a ‘dw i’n hapus iawn gyda’r cyfranogiad gwleidyddol ‘dw i wedi gweld ymysg ein myfyrwyr.’

Os yw’ch Undeb Myfyrwyr chi yn cynnal gweithgareddau yn y diwrnodau olaf cyn yr Etholiad Cyffredinol, neu weithgareddau Get Out The Vote ar ddiwrnod yr etholiad ei hun, rhowch wybod trwy e-bostio office@nus-wales.org.uk. 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 
Some features of this site - including article viewing - require javascript enabled.
You must be logged in to view this article - Login now

Share

Latest in campaigns

Response to the Welsh Government’s announcement on post-compulsory education and training review

Students demand sustainability, stability and credibility for the Welsh system - and any move towards a better-organised sector, with deeper collaboration between all forms of post-16 education, should be welcomed.

 
Ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ynglyn ag adolygiad addysg a hyfforddiant ôl-orfodol

Mae myfyrwyr yn mynnu i'r system Gymreig fod yn gynaliadwy, yn sefydlog ac yn gredadwy - a dylid croesawu unrhyw symud at sector fwy cyfundrefol sydd â mwy o gydweithredu ymysg pob math o addysg ôl-16

 
Syniadau, profiadau a heriau: Cynhadledd Partneriaeth i Gymru 2015

Cynhaliodd Wise Cymru ei ail Gynhadledd Partneriaeth i Gymru flynyddol yng Nghastell-nedd ddydd Mercher 3 Mehefin.

 
Ideas, experiences and challenges: Wise Wales Partnership for Wales Conference 2015

Wise Wales held its second annual Partnership for Wales Conference in Neath on Wednesday 3 June.

 
Statement on the future of the Welsh language community of Pantycelyn at Aberystwyth University

In light of recent developments at Aberystwyth University, the President of NUS Wales is calling on the university to invest in sustainable, high quality Welsh-medium student accommodation.

 
Datganiad ar ddyfodol cymuned Gymraeg Neuadd Pantycelyn ym Mhrifysgol Aberystwyth

Yn sgil datblygiadau diweddar ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae Llywydd UCM Cymru yn galw ar y brifysgol i fuddsoddi mewn llety cyfrwng-Cymraeg cynaliadwy ac ansawdd uchel.

 
 

Latest news

Students’ Unions Local – Coming to a town near you!

We are delighted to inform you of our upcoming Students’ Union Local events. These specially designed one-day events have been created to meet the needs of officers and staff in students’ unions.

 
Charity fundraising partner Student Adventures goes into administration

It has come to our attention that recently that a charity fundraising partner used by many Students’ Unions, Student Adventures, has gone into liquidation and is ceasing to trade.

 
University students warned to stay vigilant amidst suspected mobile phone fraud

The National Mobile Phone Crime Unit (NMPCU) has launched an investigation into a suspected mobile phone fraud targeting students at universities across the UK.

 
NUS criticises ‘Know Your Limits’ rape poster campaign

NUS has expressed huge concern today at the ‘Know Your Limits’ recent poster campaign to tackle rape. The poster points out that in a third of reported rapes the victim had been drinking and warns people to monitor their alcohol consumption. It is available for download on the Home Office website and has been sighted in NHS premises.

 
'You Never Know Your Luck' by Fred Jarvis

Former NUS President and General Secretary of NUT, Fred Jarvis, has published his memoirs reflecting on his lifelong campaigning for education. Find out where to buy here

 
NUS Awards 2014

Through expert training, support and knowledge students’ unions and NUS together continue to build a national movement that champions the rights of students – shaping the future of education and changing the communities we live in.

 
 

Most Read

Trending/Most Shared articles

 

Recent Comments