Login

  • SU Directory
  • Trading
  • NUS Extra

News

UCM Cymru'n condemnio hysbyseb 'ddi-chwaeth ac annymunol'

No ratings yet. Log in to rate.

Mae UCM Cymru wedi condemnio hysbyseb ar gyfer gwasanaeth bws traws-ddinas newydd y New Adventure Travel Group yng Nghaerdydd, yr X1. Mae’r hysbyseb yn cynnwys llun o fenyw fronnoeth yn dal carden sy’n dweud ‘Ride me all day for £3’.

Dywedodd Dirprwy Lywydd UCM Cymru Ebbi Ferguson: “Rydym yn gwybod fod menywod yn barod yn teimlo’n anniogel ar eu campysau ac mae’r hysbyseb ddi-chwaeth hon yn gwneud dim i helpu’r sefyllfa.

“Heb sôn am fod yn annymunol dros ben, mae’r hysbyseb yn hyrwyddo’r agwedd beryglus mai gwrthrychau rhyw yn unig yw menywod. Mae ein hymchwil ein hunain ar ddiwylliant y llanc wedi dangos faint o bellter sydd dal i'w fynd er mwyn sicrhau triniaeth gyfartal i ddynion a menywod. 

“Nid oes unrhyw amodau pan fyddai hwn wedi bod yn addas – nid oes unrhyw gysylltiad o gwbl rhwng y ddelwedd hon a theithio ar y bws. Mae’n anghredadwy y gwnaeth NAT Group erioed feddwl roedd hwn yn syniad da.

“Yn anffodus, mae lluniau fel hyn yn gyfarwydd iawn. Bydd nifer o fyfyrwyr yn defnyddio’r gwasanaeth hwn a rwyf wedi fy mrawychu eu bod yn gorfod gweld hysbysebu o’r fath.

“Mae hwn yn gamfarn ofnadwy gan NAT Group a dylai fod cywilydd arnynt am droi at rywioli a gwrthrychioli menywod yn enw marchnata.”

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 
Some features of this site - including article viewing - require javascript enabled.
You must be logged in to view this article - Login now

Share

Latest in campaigns

Response to the Welsh Government’s announcement on post-compulsory education and training review

Students demand sustainability, stability and credibility for the Welsh system - and any move towards a better-organised sector, with deeper collaboration between all forms of post-16 education, should be welcomed.

 
Ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ynglyn ag adolygiad addysg a hyfforddiant ôl-orfodol

Mae myfyrwyr yn mynnu i'r system Gymreig fod yn gynaliadwy, yn sefydlog ac yn gredadwy - a dylid croesawu unrhyw symud at sector fwy cyfundrefol sydd â mwy o gydweithredu ymysg pob math o addysg ôl-16

 
Syniadau, profiadau a heriau: Cynhadledd Partneriaeth i Gymru 2015

Cynhaliodd Wise Cymru ei ail Gynhadledd Partneriaeth i Gymru flynyddol yng Nghastell-nedd ddydd Mercher 3 Mehefin.

 
Ideas, experiences and challenges: Wise Wales Partnership for Wales Conference 2015

Wise Wales held its second annual Partnership for Wales Conference in Neath on Wednesday 3 June.

 
Statement on the future of the Welsh language community of Pantycelyn at Aberystwyth University

In light of recent developments at Aberystwyth University, the President of NUS Wales is calling on the university to invest in sustainable, high quality Welsh-medium student accommodation.

 
Datganiad ar ddyfodol cymuned Gymraeg Neuadd Pantycelyn ym Mhrifysgol Aberystwyth

Yn sgil datblygiadau diweddar ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae Llywydd UCM Cymru yn galw ar y brifysgol i fuddsoddi mewn llety cyfrwng-Cymraeg cynaliadwy ac ansawdd uchel.

 
 

Latest news

Students’ Unions Local – Coming to a town near you!

We are delighted to inform you of our upcoming Students’ Union Local events. These specially designed one-day events have been created to meet the needs of officers and staff in students’ unions.

 
Charity fundraising partner Student Adventures goes into administration

It has come to our attention that recently that a charity fundraising partner used by many Students’ Unions, Student Adventures, has gone into liquidation and is ceasing to trade.

 
University students warned to stay vigilant amidst suspected mobile phone fraud

The National Mobile Phone Crime Unit (NMPCU) has launched an investigation into a suspected mobile phone fraud targeting students at universities across the UK.

 
NUS criticises ‘Know Your Limits’ rape poster campaign

NUS has expressed huge concern today at the ‘Know Your Limits’ recent poster campaign to tackle rape. The poster points out that in a third of reported rapes the victim had been drinking and warns people to monitor their alcohol consumption. It is available for download on the Home Office website and has been sighted in NHS premises.

 
'You Never Know Your Luck' by Fred Jarvis

Former NUS President and General Secretary of NUT, Fred Jarvis, has published his memoirs reflecting on his lifelong campaigning for education. Find out where to buy here

 
NUS Awards 2014

Through expert training, support and knowledge students’ unions and NUS together continue to build a national movement that champions the rights of students – shaping the future of education and changing the communities we live in.

 
 

Most Read

Trending/Most Shared articles

 

Recent Comments