Login

  • SU Directory
  • Trading
  • NUS Extra

News

Heddiw yw eich cyfle olaf i gofrestru i bleidleisio. Mynnwch lais.

No ratings yet. Log in to rate.

Heddiw yw’r diwrnod olaf i gofrestru i bleidleisio yn yr Etholiad Cyffredinol. Mae UCM Cymru yn galw ar fyfyrwyr a phobl ifanc ar draws Cymru i sicrhau ei bod yn gallu dweud eu dweud ar 7 Mai. Mae gan fyfyrwyr yng Nghymru y gallu i wirioneddol effeithio ar ganlyniad yr etholiad a sicrhau bod llais myfyrwyr Cymru yn cael ei gynrychioli.

Mae cofrestru i bleidleisio ar-lein yn hawdd. Mae’n cymryd llai na phum munud i’w wneud ac mae’n sicrhau fod gennych lais ar 7 Mai. Serch yr hyn sydd wedi ei cael ddweud yn aml yn ddiweddar, nid yw’n ofynnol eich bod yn gwybod eich rhif yswiriant cenedlaethol er mwyn cofrestru i bleidleisio. Ewch i https://www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio i gofrestru nawr.

Dywedodd Llywydd UCM Cymru Beth Button:

‘Er fod pobl ifanc 16-24 oed heddiw yn wynebu heriau mwy difrifol na chenedlaethau cynt, nhw yw’r bobl sydd lleiaf tebygol i bleidleisio. Heb lais gwleidyddol ac heriol, mae llywodraethau’n cael rhwydd hynt i anwybyddu’r materion sydd bwysicaf i fyfyrwyr. Mae’n rhaid i hynny newid. Cofrestrwch i bleidleisio heddiw ac ewch i bleidleisio ar 7 Mai.’

Wrth i’r Etholiad Cyffredinol agosáu, mae UCM wedi bod yn ymgyrchu’n ddyfal. Byddwn yn cynnal ‘Holi’r Ymgeiswyr’ yng Ngheredigion ddydd Mercher yr wythnos hon, ac yn Arfon ddydd Mercher yr wythnos nesaf. Mae’r rhain yn hustyngau Trydar gydag ymgeiswyr y prif bleidiau. Cewch rhagor o wybodaeth maes o law.

Yn ogystal, mae UCM y Deyrnas Unedig wedi bod yn arwain ymgyrch Pleidlais y Genhedlaeth sy’n cynnwys ymgyrch #CofrestraCyfaill.

Ymunwch â’r mudiad heddiw.

Cofrestrwch i bleidleisio.

Mynnwch lais.

Cofrestrwch i bleidleisio heddiw ar https://www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 
Some features of this site - including article viewing - require javascript enabled.
You must be logged in to view this article - Login now

Share

Latest in campaigns

Ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ynglyn ag adolygiad addysg a hyfforddiant ôl-orfodol

Mae myfyrwyr yn mynnu i'r system Gymreig fod yn gynaliadwy, yn sefydlog ac yn gredadwy - a dylid croesawu unrhyw symud at sector fwy cyfundrefol sydd â mwy o gydweithredu ymysg pob math o addysg ôl-16

 
Response to the Welsh Government’s announcement on post-compulsory education and training review

Students demand sustainability, stability and credibility for the Welsh system - and any move towards a better-organised sector, with deeper collaboration between all forms of post-16 education, should be welcomed.

 
Ideas, experiences and challenges: Wise Wales Partnership for Wales Conference 2015

Wise Wales held its second annual Partnership for Wales Conference in Neath on Wednesday 3 June.

 
Syniadau, profiadau a heriau: Cynhadledd Partneriaeth i Gymru 2015

Cynhaliodd Wise Cymru ei ail Gynhadledd Partneriaeth i Gymru flynyddol yng Nghastell-nedd ddydd Mercher 3 Mehefin.

 
Statement on the future of the Welsh language community of Pantycelyn at Aberystwyth University

In light of recent developments at Aberystwyth University, the President of NUS Wales is calling on the university to invest in sustainable, high quality Welsh-medium student accommodation.

 
Datganiad ar ddyfodol cymuned Gymraeg Neuadd Pantycelyn ym Mhrifysgol Aberystwyth

Yn sgil datblygiadau diweddar ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae Llywydd UCM Cymru yn galw ar y brifysgol i fuddsoddi mewn llety cyfrwng-Cymraeg cynaliadwy ac ansawdd uchel.

 
 

Latest news

Students’ Unions Local – Coming to a town near you!

We are delighted to inform you of our upcoming Students’ Union Local events. These specially designed one-day events have been created to meet the needs of officers and staff in students’ unions.

 
Charity fundraising partner Student Adventures goes into administration

It has come to our attention that recently that a charity fundraising partner used by many Students’ Unions, Student Adventures, has gone into liquidation and is ceasing to trade.

 
University students warned to stay vigilant amidst suspected mobile phone fraud

The National Mobile Phone Crime Unit (NMPCU) has launched an investigation into a suspected mobile phone fraud targeting students at universities across the UK.

 
NUS criticises ‘Know Your Limits’ rape poster campaign

NUS has expressed huge concern today at the ‘Know Your Limits’ recent poster campaign to tackle rape. The poster points out that in a third of reported rapes the victim had been drinking and warns people to monitor their alcohol consumption. It is available for download on the Home Office website and has been sighted in NHS premises.

 
'You Never Know Your Luck' by Fred Jarvis

Former NUS President and General Secretary of NUT, Fred Jarvis, has published his memoirs reflecting on his lifelong campaigning for education. Find out where to buy here

 
NUS Awards 2014

Through expert training, support and knowledge students’ unions and NUS together continue to build a national movement that champions the rights of students – shaping the future of education and changing the communities we live in.

 
 

Most Read

Trending/Most Shared articles

 

Recent Comments