Imagine Education

Twitter

 

Cymraeg

Recent News

Gweinidog Addysg Cymru’n dychmygu gweledigaeth o addysg uwch mewn datganiad polisi

Fri 14 Jun 2013

Cyflwynodd y Gweinidog Addysg, Leighton Andrews, ei ddatganiad polisi ar gyfer addysg uwch yng Nghymru. Mae UCM Cymru yn falch iawn ei fod wedi rhoddi ystyriaeth i’n syniadau blaengar ar gyfer myfyrwyr dros 16 oed.

 
Gwthio’r Ffiniau

Wed 13 Mar 2013

Stephanie Lloyd, Llywydd UCM Cymru.

Mae’r drafodaeth ynglyn ag addysg ôl-16 yng Nghymru wedi rhoddi gormod o sylw i bris cyrsiau ac uno sefydliadau. Ond mae yno gwestiynau mwy. Ac mae’n bosibl cael gwell system.

 
Mae’r drysau’n agored, ond oes rhywbeth wedi newid?

Wed 13 Mar 2013

Hannah Pudner, Cyfarwyddwr UCM Cymru.

Mae Cymru wedi cymryd camau sylweddol mewn ehangu mynediad i addysg uwch. Ond mae strwythurau’r system yn parhau i fod yr un fath i raddau helaeth.

 
 

Speakers