Login

  • SU Directory
  • Trading
  • NUS Extra

UCM Cymru

Lles

Mae bywydau myfyrwyr yn ymestyn tu hwnt i'r 'stafell-ddosbarth. Mae UCM yn cydnabod hyn drwy weithio ar faterion sy'n darparu gwell gwasanaethau lles ar gyfer ei aelodau. 

Iechyd Meddwl

Mae iechyd meddwl yn fater difrifol i lawer o fyfyrwyr, ac mae ganddynt yr hawl i gael y gofal a'r gefnogaeth briodol.

Mae UCM Cymru wedi cydweithio â Gofal i greu set-arfau ar gyfer myfyrwyr, swyddogion undebau myfyrwyr a staff parthed iechyd meddwl. Mae'r setiau-arfau hyn yn cynnwys arweiniad i'r materion allweddol, sut i ymgyrchu arnynt a sut i hwyluso trafodaethau ar iechyd meddwl, ac maent wedi eu cynllunio i ddatblygu gwybodaeth ymhlith swyddogion a staff.

Llynedd cynhaliwyd y sesiwn hyfforddiant gyntaf ar iechyd meddwl ar gyfer swyddogion a staff mewn addysg bellach ac uwch yng Nghymru. Rydym yn bwriadu cynnal digwyddiad tebyg eto eleni.

Newyddion

Does dim erthyglau newyddion i'w dangos ar hyn o bryd.
 


Beth Button ydw i, Llywydd UCM Cymru ar gyfer 2014-15. Rwyf yn cynrychioli buddiannau dros 320,000 o fyfyrwyr sy'n aelodau o undebau myfyrwyr mewn 23 o golegau a phrifysgolion.  Diben yr adran hon yw helpu'r aelodau hyn i ddod i wybod mwy am y newyddion diweddaraf a’r digwyddiadau sy'n berthnasol iddynt hwy.

Oychmygwch Addysg

Mae addysg ar gyfer pobl dros 16 oed yng Nghymru angen help. ‘Rydym yn credu fod myfrywyr ein gwlad yn cael gwell bargen na’r rheiny sydd dros y ffin yn Lloegr. Ond ‘rydym eisiau iddynt i gael bargen gwell fyth. Dyna pam ein bod ni’n arwain y darn o waith hir-dymor hwn i Ddychmygu Addysg.

Darllen mwy

Sylwadau Diweddar