Login

  • SU Directory
  • Trading
  • NUS Extra

UCM Cymru

Dyddiadau allweddol UCM Cymru 2014-15

 

Y Talwrn 2014 - 8 Awst 2014 - Gregynog, Y Drenewydd

Mae'r Talwrn yn ddigwyddiad hyfforddi a gynhelir bob haf ar gyfer swyddogion undebau myfyrwyr AU Cymru.

Sgiliau AB - Dydd Mawrth 21 Hydref 2014 - lleoliad i'w gadarnhau

Dyma'r digwyddiad AB sy'n cyfateb i'r Talwrn.

Cynhadledd Maes UCM Cymru - Dydd Iau 13 Tachwedd 2014 - lleoliad i'w gadarnhau

Cynhelir ein cynhadledd maes yn yr hydref lle byddwn yn ethol tri aelod i Bwyllgor Gwaith Cenedlaethol Cymru, trafod a llunio polisi, ac archwilio syniadau ac ymgyrchoedd. Dylai pob undeb myfyrwyr anfon cynrychiolaeth i bleidleisio. Bydd y nifer o'r cynrychiolwyr y gallwch eu hanfon yn dibynnu ar y nifer o'ch myfyrwyr.

Undebau Myfyrwyr (Cymru a De Orllewin Lloegr) - Dydd Llun 17 Tachwedd 2014 - lleoliad i'w gadarnhau

Dyma ddigwyddiad un-diwrnod ar gyfer undebau myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau a'u gwybodaeth. Gall undebau Cymru fynychu digwyddiad Gogledd Orllewin Lloegr hefyd.

Undebau Myfyrwyr (Gogledd Orllewin Lloegr) - Dydd Iau 20 Tachwedd 2014 - lleoliad i'w gadarnhau

Dyma ddigwyddiad un-diwrnod ar gyfer undebau myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau a'u gwybodaeth. Gall undebau Cymru fynychu digwyddiad Cymru a De Orllewin Lloegr hefyd.

Undebau Myfyrwyr (Gogledd Orllewin Lloegr) - Dydd Mercher 21 Ionawr 2015 - lleoliad i'w gadarnhau

Dyma ddigwyddiad un-diwrnod ar gyfer undebau myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau a'u gwybodaeth. Gall undebau Cymru fynychu digwyddiad Cymru a De Orllewin Lloegr hefyd.

Undebau Myfyrwyr (Cymru a De Orllewin Lloegr) - Dydd Llun 26 Ionawr 2015 - lleoliad i'w gadarnhau

Dyma ddigwyddiad un-diwrnod ar gyfer undebau myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau a'u gwybodaeth. Gall undebau Cymru fynychu digwyddiad Gogledd Orllewin Lloegr hefyd.

Cynhadledd Myfyrwyr Croenddu UCM Cymru - Dydd Llun 2 Mawrth 2015 - lleoliad i'w gadarnhau

Dyma gynhadledd flynyddol ymgyrch Myfyrwyr Croenddu UCM Cymru. Gall pob undeb sy'n aelod anfon cynrychiolaeth o fyfyrwyr sy'n hunan ddiffinio i bleidleisio am swyddog a phwyllgor, yn ogystal â gosod y polisi ar gyfer y flwyddyn sy'n dod.

Cynhadledd Myfyrwyr ag Anabledd UCM Cymru - Dydd Mawrth 3 Mawrth 2015 - lleoliad i'w gadarnhau

Dyma gynhadledd flynyddol ymgyrch Myfyrwyr ag Anabledd UCM Cymru. Gall pob undeb sy'n aelod anfon cynrychiolaeth o fyfyrwyr sy'n hunan ddiffinio i bleidleisio am swyddog a phwyllgor, yn ogystal â gosod y polisi ar gyfer y flwyddyn sy'n dod.

Cynhadledd LHDT UCM Cymru - Dydd Mercher 4 Mawrth 2015 - lleoliad i'w gadarnhau

Dyma gynhadledd flynyddol ymgyrch Myfyrwyr ag Anabledd UCM Cymru. Gall pob undeb sy'n aelod anfon cynrychiolaeth o fyfyrwyr sy'n hunan ddiffinio i bleidleisio am ddau swyddog a phwyllgor, yn ogystal â gosod y polisi ar gyfer y flwyddyn sy'n dod.

Cynhadledd yr Iaith Gymraeg UCM Cymru - Dydd Iau 5 Mawrth 2015 - lleoliad i'w gadarnhau

Dyma gynhadledd flynyddol ymgyrch yr Iaith Gymraeg UCM Cymru. Gall pob undeb sy'n aelod anfon cynrychiolaeth o fyfyrwyr sy'n hunan ddiffinio, gan gynnwys pobl sy'n dysgu Cymraeg, i bleidleisio am swyddog a phwyllgor, yn ogystal â gosod y polisi ar gyfer y flwyddyn sy'n dod.

Cynhadledd Menywod UCM Cymru - Dydd Gwener 6 Mawrth 2015 - lleoliad i'w gadarnhau

Dyma gynhadledd flynyddol ymgyrch y Menywod UCM Cymru. Gall pob undeb sy'n aelod anfon cynrychiolaeth o fyfyrwyr sy'n hunan ddiffinio i bleidleisio am swyddog a phwyllgor, yn ogystal â gosod y polisi ar gyfer y flwyddyn sy'n dod.

Cynhadledd UCM Cymru - Dydd Mercher 11 a Dydd Iau 12 Mawrth 2015 - lleoliad i'w gadarnhau

Dyma'r gynhadledd flynyddol lle mae UCM Cymru yn ethol eu llywydd a'u dirprwy lywydd, pedwar aelod o'u Pwyllgor Gwaith, eu Pwyllgor Trefn Ddemocrataidd, a gosod y polisi ar gyfer y flwyddyn sy'n dod.  Dylai pob undeb myfyrwyr anfon cynrychiolaeth i bleidleisio. Bydd y nifer o'r cynrychiolwyr y gallwch eu hanfon yn dibynnu ar y nifer o'ch myfyrwyr.

Cynhadledd Genedlaethol UCM DU - Dydd Mawrth 21 i Ddydd Iau 23 Ebrill 2015 - Lerpwl

Dyma'r gynhadledd flynyddol lle mae UCM yn ethol eu harweinwyr a gosod polisi'r DU ar gyfer y flwyddyn sy'n dod.  Dylai pob undeb myfyrwyr anfon cynrychiolaeth i bleidleisio. Bydd y nifer o'r cynrychiolwyr y gallwch eu hanfon yn dibynnu ar y nifer o'ch myfyrwyr.

Diwrnod pleidleisio'r Etholiad Cyffredinol - Dydd Iau 7 Mai 2015 - ledled y DU

Dyma'r diwrnod lle mae holl bleidleiswyr y DU yn ethol Senedd newydd.

 


Beth Button ydw i, Llywydd UCM Cymru ar gyfer 2014-15. Rwyf yn cynrychioli buddiannau dros 320,000 o fyfyrwyr sy'n aelodau o undebau myfyrwyr mewn 23 o golegau a phrifysgolion.  Diben yr adran hon yw helpu'r aelodau hyn i ddod i wybod mwy am y newyddion diweddaraf a’r digwyddiadau sy'n berthnasol iddynt hwy.

Oychmygwch Addysg

Mae addysg ar gyfer pobl dros 16 oed yng Nghymru angen help. ‘Rydym yn credu fod myfrywyr ein gwlad yn cael gwell bargen na’r rheiny sydd dros y ffin yn Lloegr. Ond ‘rydym eisiau iddynt i gael bargen gwell fyth. Dyna pam ein bod ni’n arwain y darn o waith hir-dymor hwn i Ddychmygu Addysg.

Darllen mwy

Sylwadau Diweddar