Login

  • SU Directory
  • Trading
  • NUS Extra

UCM Cymru

 Amdanom ni

Mae Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr (UCM) Cymru yn gonffederasiwn o undebau myfyrwyr sy'n cynrychioli mwy na 320,000 o fyfyrwyr yn y genedl. Rydym yn rhan integrol, ond awtonomaidd, o Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr y DU - sy'n golygu ein bod ni'n gweithio ar y cyd i gynrychioli myfyrwyr ledled y wlad, gan greu polisi a chyfeiriad ein hunain.

Bwriad: Mae UCM Cymru yn bodoli er mwyn hybu, amddiffyn ac ymestyn hawliau myfyrwyr a datblygu a chefnogi undebau myfyrwyr cadarn.

Gweledigaeth: Mae UCM Cymru yn fudiad ymgyrchu arloesol a chryf: llais cenedlaethol myfyrwyr. Byddwn yn brwydro yn erbyn rhwystrau i addysg; rhoi grym i fyfyrwyr i ffurfio profiad dysgu o ansawdd uchel yn ogystal â'r byd o'u cwmpas; yn ogystal â chynorthwyo undebau myfyrwyr dylanwadol, democrataidd â llu o adnoddau.

Yn ogystal ag ymgyrchu ar ran ein haelodau, mae UCM Cymru’n darparu ystod o hyfforddiant i undebau myfyrwyr, gan gynnwys hyfforddiant ar gyfer swyddogion llawn-amser, swyddogion rhan-amser a staff. Rydym yn darparu cefnogaeth i undebau myfyrwyr er mwyn sicrhau y gallant ymgysylltu’n gadarnhaol â’r datblygiadau polisi diweddaraf sy’n effeithio arnynt. 

Gwerthoedd a Chredoau: Prif werthoedd UCM Cymru yw democratiaeth, cydraddoldeb a chyfunoliaeth. Credwn y dylai mudiad myfyrwyr gael eu harwain gan fyfyrwyr a bod addysg o fudd i'r unigolyn ac i'r gymdeithas.

Cysylltwch â ni Cysylltwch â'n tîm o swyddogion myfyrwyr ac aelodau staff.

Gwyliwch fideo 'Beth yw UCM Cymru?' yma.


Beth Button ydw i, Llywydd UCM Cymru ar gyfer 2014-15. Rwyf yn cynrychioli buddiannau dros 320,000 o fyfyrwyr sy'n aelodau o undebau myfyrwyr mewn 23 o golegau a phrifysgolion.  Diben yr adran hon yw helpu'r aelodau hyn i ddod i wybod mwy am y newyddion diweddaraf a’r digwyddiadau sy'n berthnasol iddynt hwy.

Oychmygwch Addysg

Mae addysg ar gyfer pobl dros 16 oed yng Nghymru angen help. ‘Rydym yn credu fod myfrywyr ein gwlad yn cael gwell bargen na’r rheiny sydd dros y ffin yn Lloegr. Ond ‘rydym eisiau iddynt i gael bargen gwell fyth. Dyna pam ein bod ni’n arwain y darn o waith hir-dymor hwn i Ddychmygu Addysg.

Darllen mwy

Sylwadau Diweddar