Login

  • SU Directory
  • Trading
  • NUS Extra

UCM Cymru

UCM Cymru’n lawnsio peilot ar gyfer Rhaglen Gefnogaeth i Fyfyrwyr Lywodraethwyr

Mae UCMC wedi lawnsio cynllun peilot i wella’r ffordd mae colegau’n mynd ati i gynnig cefnogaeth i fyfyrwyr lywodraethwyr yng Nghymru. Ymunodd Coleg Pen-y-Bont, Coleg Caerdydd a’r Fro, Coleg Gwent a Choleg Catholig Dewi Sant â’r cynllun tua diwedd Medi.

 
Rhaid mynd i’r afael ag anghysondebau mewn cynrychiolaeth myfyrwyr

mae UCM Cymru wedi galw ar y Gweinidog dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes i fynd i’r afael ag anghysondebau mewn argymhellion ar gyfer cynrychiolaeth myfyrwyr o fewn i strwythurau llywodraethu addysg bellach ac uwch.

Rhyddhawyd dau adroddiad ar lywodraethu addysg bellach ac uwch heddiw

 
Rhaid mynd i’r afael ag anghysondebau mewn cynrychiolaeth myfyrwyr

mae UCM Cymru wedi galw ar y Gweinidog dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes i fynd i’r afael ag anghysondebau mewn argymhellion ar gyfer cynrychiolaeth myfyrwyr o fewn i strwythurau llywodraethu addysg bellach ac uwch.

Rhyddhawyd dau adroddiad ar lywodraethu addysg bellach ac uwch heddiw

 
 


Beth Button ydw i, Llywydd UCM Cymru ar gyfer 2014-15. Rwyf yn cynrychioli buddiannau dros 320,000 o fyfyrwyr sy'n aelodau o undebau myfyrwyr mewn 23 o golegau a phrifysgolion.  Diben yr adran hon yw helpu'r aelodau hyn i ddod i wybod mwy am y newyddion diweddaraf a’r digwyddiadau sy'n berthnasol iddynt hwy.

Oychmygwch Addysg

Mae addysg ar gyfer pobl dros 16 oed yng Nghymru angen help. ‘Rydym yn credu fod myfrywyr ein gwlad yn cael gwell bargen na’r rheiny sydd dros y ffin yn Lloegr. Ond ‘rydym eisiau iddynt i gael bargen gwell fyth. Dyna pam ein bod ni’n arwain y darn o waith hir-dymor hwn i Ddychmygu Addysg.

Darllen mwy

Sylwadau Diweddar