Login

  • SU Directory
  • Trading
  • NUS Extra

UCM Cymru

Blaenoriaethau 2014-15

Mae UCM Cymru yn canolbwyntio egni ac adnoddau ar rai ymgyrchoedd a phrosiectau bob blwyddyn, a benderfynir gan ein haelodau yng Nghynhadledd UCM Cymru. Dyma'n blaenoriaethau ar gyfer 2014/15:

Dychmygwch Addysg

Adolygiad Diamond

Etholiadau a dinasyddiaeth

 

Meysydd gwaith o fewn addysg bellach:

Cwynion annibynnol

Adolygiad i LCA/GDC

Llais y dysgwr a llywodraethu

 

Mae ein gwaith arall yn cwmpasu meysydd megis: 

Prentisiaid, trafnidiaeth, addysg carcharwyr, materion tai, iechyd meddwl, yr iaith Gymraeg, ymgyrchoedd rhyddhad.

 


Beth Button ydw i, Llywydd UCM Cymru ar gyfer 2014-15. Rwyf yn cynrychioli buddiannau dros 320,000 o fyfyrwyr sy'n aelodau o undebau myfyrwyr mewn 23 o golegau a phrifysgolion.  Diben yr adran hon yw helpu'r aelodau hyn i ddod i wybod mwy am y newyddion diweddaraf a’r digwyddiadau sy'n berthnasol iddynt hwy.

Oychmygwch Addysg

Mae addysg ar gyfer pobl dros 16 oed yng Nghymru angen help. ‘Rydym yn credu fod myfrywyr ein gwlad yn cael gwell bargen na’r rheiny sydd dros y ffin yn Lloegr. Ond ‘rydym eisiau iddynt i gael bargen gwell fyth. Dyna pam ein bod ni’n arwain y darn o waith hir-dymor hwn i Ddychmygu Addysg.

Darllen mwy

Sylwadau Diweddar