Login

  • SU Directory
  • Trading
  • NUS Extra

UCM Cymru

Undebau Myfyrwyr

 

Ein haelodau yw'n harweinwyr. Nhw sy'n gosod yr agenda.

Mae UCM Cymru’n gyd-ffederasiwn o undebau myfyrwyr. Mae pob undeb yn annibynnol, ond gyda’i gilydd maent yn uno i ffurfio llais ar y cyd sy’n gweithio ar ran myfyrwyr. Dyma’r undebau myfyrwyr ’rydym yn falch o’u cynrychioli:
 
 

Undeb Myfyrwryr Prifysgol Aberystwyth

ffôn 01970 621700

 

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Bangor  

ffôn 01248 388000

  

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd

ffôn 02920 781400

 

 

Urdd Myfyrwyr Prifysgol Glyndwr

 

ffôn 01978 293225

 

Undeb Myfyrwyr Coleg Cerdd a Drama Cymru

ffôn 02920 372700

 

Undeb Myfyrwyr Prifysgol De Cymru

ffôn 01443 483500

 

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe

ffôn 01792 295466

 

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Cymru, y Drindod Dewi Sant

ffôn 01570 422619

 

Undeb Myfyrwyr Coleg Pen-y-Bont

ffôn 01656 302302

 

Coleg Caerdydd a’r Fro

ffôn 01446 725 000

 

Coleg Cambria

ffôn 01244 831531

 

Coleg Ceredigion

ffôn 01970 639700

 

Coleg Gwent

ffôn 01633 466053

 

Coleg y Cymoedd

ffôn 01443 662800

 

Coleg Sir Gâr

ffôn 01554 748112

 

Coleg Gwyr Abertawe

ffôn 01792 284142

 

Grwp Llandrillo-Menai

ffôn 01492 546666

 

Y Coleg Merthyr Tudful

ffôn 01685 726000

 

Grwp NPTC

ffôn 01639 648373

 

Coleg Penfro

ffôn 01437 753133

 

Coleg Catholig Dewi Sant

ffôn 02920 498555

 

Cymdeithas Addysg y Gweithwyr De Cymru

ffôn 02020 2352777

 

Coleg Cymunedol YMCA

t. 02920 755444


Beth Button ydw i, Llywydd UCM Cymru ar gyfer 2014-15. Rwyf yn cynrychioli buddiannau dros 320,000 o fyfyrwyr sy'n aelodau o undebau myfyrwyr mewn 23 o golegau a phrifysgolion.  Diben yr adran hon yw helpu'r aelodau hyn i ddod i wybod mwy am y newyddion diweddaraf a’r digwyddiadau sy'n berthnasol iddynt hwy.

Oychmygwch Addysg

Mae addysg ar gyfer pobl dros 16 oed yng Nghymru angen help. ‘Rydym yn credu fod myfrywyr ein gwlad yn cael gwell bargen na’r rheiny sydd dros y ffin yn Lloegr. Ond ‘rydym eisiau iddynt i gael bargen gwell fyth. Dyna pam ein bod ni’n arwain y darn o waith hir-dymor hwn i Ddychmygu Addysg.

Darllen mwy

Sylwadau Diweddar